SAUNAT.FI VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT:

Näitä ehtoja sovelletaan SAUNAT.FI / T4T Ventures Oy:n (“Vuokraaja”) hallinnoimien ja/tai omistamien tilojen vuokraukseen sekä määritellään  Varaajan vastuut ja velvollisuudet.

VARAAMINEN Tilan varauksen alkamis- ja päättymisaika on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Varaus vahvistuu kun Varaaja hyväksyy nämä varaus- ja sopimusehdot, tai kun vuokra on kokonaisuudessaan maksettu.

Vuokratun tilan  tulee olla tyhjä varausajan päättyessä. Varaajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Mikäli vuokratiloja on käyttämässä alle 18 vuotiaita, on tästä ilmoitettava varausta tehdessä. 

Turvallisuussyistä Vuokraaja tarvitsee Varaajalta vähintään kahden tilaisuuteen osallistuvan henkilön yhteystiedot. Mahdollisista lisätunneista tulee sopia Vuokraajan kanssa erikseen ja niistä veloitetaan hinnaston mukainen erillinen maksu.  Lisätunnit veloitetaan Pindora-ovisysteemiin kirjatun todellisen poistumisajan mukaan. Käytetyt lisäpyyhkeet ja laudeliinat sekä muut jälkikäteen tilatut lisäpalvelut veloitetaan Varaajalta erikseen. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty ilman Vuokraajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

PERUUTUSEHDOT  

Peruutus yli  30 vrk ennen vuokra-aikaa, veloitetaan 100€ käsittely- ja laskutuskuluja. 

Peruutus alle 30 vrk ennen vuokra-aikaa, veloitetaan koko varauksen hinta. 

Mikäli Varaaja haluaa siirtää varaustaan alle 3 viikkoa ennen varauksen alkuperäistä aikaa, veloittaa Vuokraaja Varaajalta 150€ varaus- ja käsittelykuluja. Vuokraaja ei hyvitä hinnanmuutoksia. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@saunat.fi.

HINNAT JA MAKSUEHDOT Voimassa olevat hinnat määritellään Saunat.fi:n verkkokaupassa tai erillisessä tarjouksessa tai muiden yhteistyökumppaneiden palveluissa. Ilmoitetut hinnat sisältävät voimassa olevat arvonlisäverot. Vuokrahinta maksetaan kokonaisuudessaan varaamisen yhteydessä verkkomaksuna tai vaihtoehtoisesti Vuokraaja laskuttaa Varaajaa laskulla. Vuokran tulee olla maksettuna ennen vuokra-aikaa.  Laskutuslisä 10€ maksulinkille ja 15€ laskulle. Maksuehto 10 päivää netto, laskun viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Huomioithan, että tilamme ovat varattavissa useilla eri sivustoilla, joten on olemassa pieni mahdollisuus, että tila varataan samanaikaisesti eri foorumeista ja asiakaspalvelumme ei ole ehtinyt käsittelemään varauksia. Tällaisissa tapauksissa tila vuokrataan taholle, joka on ensimmäisenä varauksen tehnyt. Ensisijaisesti pyrimme löytämään vastaavan tilan jonossa olevalle varaajalle. Mikäli tällaista ei löydy, palautamme koko maksetun summan lyhentämättömänä. 

TILOJEN AVAUS Avain on noudettavissa vuokrauspäivänä Varaajalle erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti ja palautus tapahtuu jättämällä avain Varaajan kanssa sovittuun paikkaan. Saapumisohjeet lähetetään Varaajalle ennen varausta sähköpostitse. Mikäli Vuokraaja luovuttaa saapumisohjeet eteenpäin, on hän vastuussa mahdollisista väärinkäytöistä. 

Huomioithan, että saunan lämmitys kuuluu asiakkaalle ja kiukaan lämpeneminen kestää noin 45 minuuttia. 

Omien ruokien/juomien ja muun rekvisiitan tuominen tilaan, ja vieminen pois tiloista  tulee tapahtua yhdessä sovitun vuokra-ajan puitteissa. Vuokraaja huolehtii poistuessaan, että tilat ovat kunnossa ja saunan kiuas on pois päältä. Mikäli Varaaja jättää kiukaan päälle tilan vuokra-ajan päätyttyä, Vuokraajalla on oikeus veloittaa Varaajalta 100 € lisämaksua. 

Tiloihin ei saa tuoda eläimiä. Tiloissa olevan, mahdollisen takan käyttö on ehdottomasti kielletty.

Valaisimet, kynttilät ja sähkölaitteet tulee sammuttaa, ikkunat ja ovet sulkea ja tilat tulee lukita poistuttaessa. 

VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS Varaaja vastaa vuokra-aikana Vuokraajalle, kiinteistölle ja/tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (myös välillisesti syntyneistä vahingoista), sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti.

Varaaja ei saa siirtää kalusteita tiloissa. Tilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (roskat roska- ja kierrätysastioissa, pullot ja tölkit kerättynä, astiat astianpesukoneessa tai kerättyinä keittiön tasolle, käytetyt pyyhkeet ja istuinaluset pyykkikoreissa). Ethän laita pulloja ja roskia samaan säkkiin, olemme ympäristöystävällinen yritys ja lajittelemme kaikki jätteet, jätteiden sekoittaminen hankaloittaa työtä huomattavasti. Huomaattehan myös, että tiskien määrä otetaan huomioon siivouksessa. Mikäli tiskiä kertyy paljon, suosittelemme tiskaamaan astioita tilaisuutenne aikana. Saunat.fi -tiloissa ei saa käyttää saunavihtoja, vihtojen käytöstä seuraa 55€ lisäsiivouskustannuksia. 

Veloitamme roskien, pullojen, tölkkien, tupakantumppien tai muun irtaimiston heittämisestä parvekkeelta tai terassilta alas 100€ lisäsiivouskuluja. Mikäli varauksesta aiheutuu kiinteistön yhteisille tiloille siivoustarvetta, Vuokraaja veloittaa Varaajaa 100€ lisäsiivouskustannuksia. Mikäli Varaaja rikkoo jotain vuokrattavan tilan tai kiinteistön irtaimistoa tai kiinteää kalustoa, veloittaa Vuokraaja korjauksesta aiheutuneiden kulujen lisäksi vähintään yhden tunnin työn, 55€/h. 

Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa Vuokraaja Varaajaa toteutuneiden kustannusten perusteella 55€ / alkava tunti, eritelisä 100€/erite.  Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Kadonneista pyyhkeistä veloitetaan 25€/pyyhe. Kadonneista avaimista veloitetaan 100€ tai tarvittaessa lukkojen uudelleen sarjoittamisen hinta. Myös avainten palautuksen ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuluja asiakkaalle.

Hätäuloskäyntien käyttö aiheuttaa hälytyksen, ja turhasta käytöstä veloitetaan vähintään 100€.

Varaaja tiedostaa että uima-allas tulee tyhjentää turvallisuussyistä kokonaan mikäli lasinsiruja joutuu altaaseen tai altaan vesi likaantuu muulla tavoin käyttökelvottomaksi.  Varaaja vastaa altaan tyhjennyksestä, puhdistuksesta ja täytöstä aiheutuneista kustannuksista ja lasku työstä lähetetään suoraan Varaajalle. Aiheutuneesta lisätyöstä ja vesimaksuista veloitetaan vähintään 500 €.

LÖYTÖTAVARAT Varausajan päätyttyä tilat tulee  tyhjentää kaikista mukana tuoduista tavaroista. Tiloihin mahdollisesti jääneitä arvotavaroita voi tiedustella sähköpostitse Saunat.fi- asiakaspalvelusta info@saunat.fi. Löytötavaroita ei kuljeteta Varaajalle, vaan Varaaja noutaa ne erikseen sovitulla tavalla.  Löytötavaroiden käsittelystä peritään vähintään 25€ käsittelymaksu tai niiden käsittelystä aiheutuneet toteutuneet kustannukset. Löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa. 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Varatuissa tiloissa saa yhtäaikaisesti olla korkeintaan Vuokraajan ilmoittama enimmäishenkilömäärä. Tilojen tuloaulassa on tallentava kameravalvonta. Vuokraajalla tai tämän  valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus tiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille tai sallittu henkilömäärä ylittyy. Varaaja on velvollinen maksamaan vartijakäynnistä koituneet kustannukset, mikäli siihen tulee tarvetta. Tiloihin ei saa tuoda omia dj-laitteita ja järeämpiä PA-systeemejä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa erikseen osoitetuissa paikoissa tai tupakointihuoneessa. Tiloihin saa tuoda omia juomia ja ruokia. Muissa, kuin vuokratuissa tiloissa tulee aina olla pukeutunut. Pyyhe päällä kulkeminen muissa kuin vuokratuissa tiloissa on siis kielletty. Ylimääräistä liikkumista kiinteistöjen yhteisissä tiloissa tulee välttää. Huomioithan, että aula- ja käytävätilat ovat vain tiloihin kulkemista varten. 

REKLAMAATIOT Mahdolliset tiloihin liittyvät puutteet ja muut huomautukset on ilmoitettava Vuokraajalle välittömästi. Reklamaatiot on esitettävä Vuokraajalle vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse. 

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTUKSEEN Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa Vuokraaja voi peruuttaa tilan varauksen. Tällöin Varaaja saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Muita peruutuksen johdosta Varaajalle aiheutuneita kustannuksia Vuokraaja ei korvaa. Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. 

VUOKRAAJA: Saunat.fi / T4T Ventures Oy, Furuvikintie 5, 00870 Helsinki, 044 989 3454 , Y-tunnus : 1927803-7 Kotipaikka: Helsinki.

SAUNAT.FI RESERVATION AND CONTRACT TERMS:

These terms are applied to renting premises owned or operated by SAUNAT.FI / T4T Ventures Oy (Landlord) and they define the responsibilities and duties of the Tenant.

BOOKING The starting and ending times of a booking are stated in the booking confirmation. The booking is confirmed when the Tenant agrees to these reservation and contract terms and when the rent has been paid in full

The rented space must be empty at the end of the agreed rental time. The Tenant must be at least 20-years old. If you are under 20 and want to book a space, please be in contact in writing with our customer service via email at info@saunat.fi. If persons under the age of 18 will be attending, the Landlord must be notified upon booking.

For security reasons the Landlord will require contact information for at least 2 attendees. Possible extra hours must be agreed upon with the Landlord separately and they will incur an extra fee according to the current price list. Extra used towels and seat covers as well as other ordered extra services will be charged from the Tenant separately. Organizing events that require a paid ticket from attendees are prohibited without prior written permission from the Landlord.

CANCELLATION TERMS

Cancelation more than 30 days before the agreed rental time incurs a management fee of 100€.

Cancelation less than 30 days before the agreed rental time incurs the full amount of the reservation.

If the Tenant wishes to reschedule a booking less than 3 weeks before the original rental time, the Landlord will charge the Tenant a management fee of 150€. The Landlord does not compensate for price differences or changes. Cancelations must be submitted in writing to info@saunat.fi.

PRICES AND PAYMENT TERMS Current prices are shown in the saunat.fi online store, in a separate offer or via third party services. Shown prices include current VAT. The rental price is to be paid in full upon booking via online payment or the landlord can bill the Tenant. The rent must be paid in full before the agreed rental time. Billing fee is 15€ with bill/invoice and 10€ with payment link and bills must be paid within 10 days. Late interest will accumulate according to current interest law.

Please note that our spaces can be booked on several different platforms, which means that there is a small chance that a space is booked at the same time on more than one platform and our customer service has not had time to handle all bookings. In such cases the space is rented to the Tenant who has made the booking first. We always aim to offer a similar space for any Tenant in line. If such a space is not available we reimburse the paid sum in full.

UNLOCKING THE PREMISES Keys can be collected by the Tenant on the day of the booking from a separately disclosed location according to provided instructions. Similarly, returning keys happens according to instructions given by the Landlord. Instructions for arrival will be provided via email before the agreed rental time. If the Tenant forwards the instructions to others, he/she is responsible for possible misuse.

Bringing food / beverages and other items in and out of the space must happen within the agreed rental time. Upon leaving the Tenant ensures that the space is tidy and the sauna element is switched off. If the element is left on at the end of the agreed rental time, the Landlord may charge the tenant an additional fee of 100€.

Animals may not be brought into the space. If there is a fireplace in the space, using it is strictly prohibited.

When leaving the premises, the Tenant is responsible for switching off lights and appliances, blowing out candles, closing windows and ensuring doors are locked.

DAMAGE AND EXTRA CLEANING The tenant is responsible for any damage caused during the event to the premises or its contents, surrounding property and/or third parties or their property (including indirect damage as well as repair expenses in full).

The tenant is not allowed to move existing furniture within the premises. The premises must be tidy at the end of a booking (trash in the trash / recycling bins, bottles and cans collected, dishes in the dishwasher or piled up onto kitchen counter, used towels and seat covers in laundry baskets). Please do not put bottles and cans into the general trash. We are an environmentally friendly company and we sort all our waste. Mixing waste complicates our work immensely. The use of bath whisks in our saunas is prohibited. The use of bath whisks will incur an added fee of 55€ for extra cleaning.

If trash, bottles, cans, cigarette butts or other items are thrown off the balcony or patio, it will incur a 175€ added cleaning fee. If a booking requires cleaning to the shared spaces of the property, the Landlord will charge the Tenant 100€ for added cleaning. If the Tenant damages anything in the space or on the property, the Landlord will charge the tenant a minimum of one hours work 55€ in addition to incurred expenses.

If there is need for extra cleaning after a booking, the Landlord will charge the Tenant based on incurred costs of 55€ per starting hour or 100€ per secretion. Damage to the property or its contents will be billed based on incurred costs.

Lost towels will be charged at 25€ per towel. Lost keys will be charged 100€ or, if necessary, the costs of readjusting locks. Failure to return keys as instructed also incurs fees.

Opening emergency exits causes an alarm and unnecessary alarms will incur an added minimum fee of 100€.

The Tenant is aware that the pool must be emptied completely for safety reasons if glass ends up in the pool or if the pool water becomes unfit to swim in for any other reason. The Tenant is responsible for the costs of emptying, cleaning and refilling the pool and the bill will be sent directly to the Tenant. The minimum cost for emptying, cleaning and refilling the pool is 500€.

LOST AND FOUND At the end of the agreed rental time the space is to be emptied of all brought items. Valuables accidentally left behind can be inquired for via email at info@saunat.fi. Pick up of found items must be agreed upon with the Landlord as we do not deliver them to the Tenant. Handling of found items incurs a minimum fee of 25€ or actual costs caused. Found items are stored for 2 weeks.

RULES OF ORDER The maximum simultaneous amount of people allowed within the rented premises must be obeyed as instructed by the Landlord. Entry lobbies have camera surveillance. The Landlord or authorized person has the right, if necessary, to terminate the event on the premises if the event causes disturbance to outsiders or if the allowed capacity is exceeded. The Tenant is obligated to pay for costs incurred by security measures if need arises. Outside sound equipment may not be brought into the premises. Smoking is permitted only in outside spaces in designated areas or in a smoking room. The Tenant may bring food / beverages into the premises. Guests must be dressed when going into other spaces than the rented premises, meaning walking around in a towel anywhere but the rented premises is prohibited. Moving around in other than the rented premises is to be avoided. Please note that shared lobby spaces and corridors are only for entering and exiting the rented premises.

COMPLAINTS The Landlord must be notified of any unsatisfactory space related issues immediately. Complaints must be presented to the Landlord in writing via email no later than the day after the booking.

THE RIGHT TO CANCEL A BOOKING Due to unforeseen insurmountable circumstances (force majeure) the Tenant may cancel a booking. In such a case the Tenant will be fully reimbursed for the booking fee. The Landlord is not responsible for other costs to the Tenant incurred due to cancelation. The Landlord maintains the right to changes to the booking and contract terms.

LANDLORD: Saunat.fi / T4T Ventures Oy, Furuvikintie 5, 00870, Helsinki

Phone: 044 9893454, VAT no. 1927803-7. Registered in Helsinki.